Be the first to comment

公司债应计利息额一览(2016.10.19)

      证劵密码 系统命名法     定居点(元) 生产 应计利钱额(元) 全价(元)

124693   14新凯迪                          117

124694   14克投债                        104.18

124695   14祖古控         1                110.12

124696   14东台02                        112.22

124697   14马城投                          109

124698   14奉化债                        114.06

124699   14汇通债 100                          10

124700   14内江投 3                       115

124701   14临开债 104                           107.9

124702   14衡水投                         111.05

124703   14蓉隆博 110             7             117

124704   13武威02                         115.82

124705   13库车02 108                          111.63

124706   14巴国资 111          5                115

124707   14渝江01                         117

124708   14兖微01                        106.9

124709   14一往情深债                        4

124710   14兴国资                        

124711   14象山债 108                          8

124712   14并经开 100                          10

124713   14黔铁投 117                        117.67

124714   14鲁国集                         106.01

124715   14四平债             5             114.45

124716   14宁国债                         114.11

124717   14姜鑫源        7                117

124718   14乌房债                         111.35

124719   13鞍新02 105                       4

124720   14电投01 100                          10

124721   14青海创                        8

124722   14包河边陆地                         112.81

124723   14启东02            9             9

124724   14富山居                        115

124725   14曲靖投            9             9

124726   14德高新 10          9             112.05

124727   14渝保税 110                          11

124729   14兰新控           6             113.41

124730   14长交01            3             11

124731   14朝建投 105                          3

124732   14渝高开                          114.6

124734   13随州02           8             11

124735   14合建投                         119.93

124736   14柳龙投 116                           119.92

124737   14虞交通 107                          4

124739   14西塞山 100             2             102

124740   14青经开 100                          10

124741   14辽鑫诚         7                11

124742   14贵水02 11                        11

124743   14银城投                         103

124745   14姓债                        117

124746   14贺城投 111             1             114.51

124747   14五谷之府港 100                          10

124748   14铜示例                          

124846   14瘦西湖 100          8                10

124847   14济源建 100                          9

124848   14元国资                         110.61

124849   14辽沿海 100                          10

124850   14相川投                         109.84

124851   14梧东泰 111                          116

124852   14冀渤海 10          2             

124853   14淄城运                        110.04

124854   14喀什深                          4

124855   14淮城投 100          7                10

124856   14常房债 100             2                102

124857   14临桂新 100                          10

124858   14黄剪短 9                       111.65

124859   14柳产投                        

124860   14汤建投                          

124861   11冀渤海 100             3             103

124862   14台基投 10                        101

124863   14沂科学技术                         111.41

124864   14兴城建 100                          10

124865   14奎屯润 100             2                102

124866   14南二建 104                       107

124867   09绍交投                      108

124868   14冀融投                        69.96

124869   14渝长使用期限 100                          10

124870   14嵊投控        5                   117

124750   14宜春投 100                          10

124751   14徐高铁                         108.85

124752   14文金滩                        106.44

124753   14海控01 113                          11

124754   14荥城投 101             1             1

124755   14合工微 10                       110.42

124756   14紫微01                         104.31

124757   14鄂城01                         109.86

124758   14吉安债        1                112.02

124759   14威新区                          110.4

124760   14余城投                        111.15

124761   14深业团                        114.33

124762   14萍兴旺的                         11

124763   14昆交发         8                8

124764   14蔡家湖                         110.62

124765   14醴陵01                          11

124766   14景洪投 107                          2

124767   14郑二七            2             111.42

124768   14云城投                        111.21

124769   14通力结合01                         5

124770   14通力结合02 2                       6

124771   14亳建投 100                          10

124772   14当阳债           8             111.44

124773   14温高02 104                          106.86

124774   14通辽债 10           4             109.04

124775   14新余东 1                       11

124776   14绿地债 105                          6

124777   14茂交投                         109.05

124778   14蔡甸投                         8

124779   14银开拓            4             113.44

124781   14渝江02                         108.15

124782   14遵国投 102                          106

124783   14绍袍江 10                        106.65

124785   14青州债 106                          108.99

124786   14苏海投 105                          7

124787   14荣经开 100          3   6             106

124788   14宣北山 100             5             105

124789   14海东投 10       3                

124790   14陶都债 108                          111.02

124791   14孝城投 106                          2

124792   14桓台债 109                          11

124793   14合新01 10                       104.43

124794   14合新02 105             9             108.29

124795   14渝惠通 106                          108.85

124796   14襄高投 8       2                104

124797   14十二师 105          1                4

124799   14京鑫融 107                       6

124800   14戈尔登城债 10       2                 110.18

124801   14恩城投 4                       110.4

124802   14保证人债 107                          110.09

124803   14津宁投         2                4

124804   14津南债 108                          110.48

124805   14穗铁02 113                           11

124806   14渝园业 100             2             102

124807   14金国发 100             8             108

124808   14唐丰南                        111.79

124809   14龙国投 106                           

124810   14一师鑫 106             5             108.35

124811   14滇投债                         8

124812   14长交02            3             110.03

124813   14井开债 104                       108.18

124814   14郑投控 102                       10

124815   14毛圈棉织物02 10                        2

124816   14顺德投 100          8   1             1

124817   14南国资 118          1                119.89

124818   14常德源                        104.49

124819   14渝旅开 100                          9

124820   14济高债           5             110.19

124821   14博斯投 104                          106.43

124822   14合滨投 106                           108.24

124823   14池金桥 10           6             6

124824   14金桥棚 10          2             9

124827   14普国资 100                           10

124828   14日经开 100                          10

124829   14孝高01        5   2             4

124830   14桂铁投 123             4             124

124831   14崇再现 10                       104

124833   14如东泰            4             108.24

124834   14德城投 10                       107.25

124835   14渝南债            1             110.91

124836   14大石桥 10           1             108.01

124837   14赤城投        8   8             10

124840   14漳九龙司           7             10

124841   14清微01 10            2             2

124842   14神木债        9   7             5

124843   14宏河债 104             7             107

124845   14晋开拓 104                          3

124871   14绿国资 10       1                108.24

124872   14杭拱墅 10                        102

124873   14盛经02 105                          10

124875   14钩脉02                         111.04

124876   14郑高新 2       2                111.28

124877   14莱国资 9       2                111.2

124878   14苏高新                         109.03

127056   16朝国资                         108

127057   14牟中债                         111

127058   14连融达 107                          111.97

127059   14芜建债 7       1                11

    逐渐消失体系,资源吐艳、高效投融资桥基平台,香港计划上市全过程图谋,执行一站式融资和上市发球者。
眼前握住12万家 登记簿部件,使充满俱乐部部件可以发行融资查问。、滤除集中工程、上市率直的、并购及其余的投职业务,体系共享与信息资源共享。
欢送各类有组织的相商战术结合。,欢送投融资,上市客户选择结合社。

微信:ipoweb
信箱:service@
热射线:0755-33572246


RSS feed for comments on this post · TrackBack URI

Leave a reply